Aureola® S umožňuje

 • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

 • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

 • vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

 • vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

 • vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

 • vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

 • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psyhické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

 • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

 • balík software zahrnuje „Kompenzační modul“ umožňující pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti


Energetické struktury a fyzické zdraví                         Případy pacientů (Wanda, Velká Británie)     

   

Dostupné v těchto jazycích

Certifikace

Zařízení je certifikováno dle aktuálních legislativních požadavků Evropské Unie
(The European Union EMC Directive 2014/30/EU).

Cena zahrnuje

 • Zařízení Aureola® S
 • 4 softwarové moduly
 • Příslušenství k zařízení
 • Kalibrační příslušenství
 • Technický pas
 • Návod
 • Kopii prohlášení o shodě
 • Školení a podporu

Kontakty

 • Tel.:
  +420 731 800 441
 • Email:
  info@sensitivimago.eu
 • Adresa:
  Praha ALFA-MED s.r.o
  Křenova 438/5, Praha 6
  Česká republika